Våre Tjenester

Salgs- og markedsstrategier


"En god plan er halve jobben" sies det, men ingen våger snakke om hva en dårlig plan kan medføre!

 

Vi hjelper deg med å sørge for at den beste strategien ligger til grunn når planene for fremtiden legges, slik at du når dine vekstmål i virkeligheten og ikke bare på papiret.


For som Winston Churchill så elegant sa:  “However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

Markedsføring og salgstjenester


Hva kan vi gjøre for deg?

- Kampanjer i diverse sosiale medier eller Google ads?

- Reklamekampanjer og forhandlinger mot ulike reklameflater?

- Salgsopplæring eller kurs?

- Møtebookingstjenester eller B2B / B2C selgere?

- En "salgssjef" ved behov?


Uansett hva det er, så hjelper vi deg!


 

Growth hacking og eksponentiell vekst


Growth hacking er et paraplybegrep for strategier som baserer seg på vekst. Det er vanligvis brukt i sammenheng med oppstartsbedrifter som behøver stor vekst på kort tid med små budsjetter.


Målet med growth hacking strategier er generelt å tilegne seg så mange brukere eller kunder som mulig, samtidig som man bruker så lite tid og ressurser som mulig.


 

Branding og design


Hvor bevisst er Dere på merkevaren og verdiforslaget Deres?

Do you also look the part?

Oppfattes Dere som autentiske og gir kundene "godfølelsen" ?

Har Dere rett "tone of voice" i all kommunikasjon, og har dere gode historier å fortelle?

Har dere en gjennomtenkt og spisset merkevarestrategi?

Og sist men ikke minst, har Dere en effektiv metode for å kontinuerlig teste dette?


Frykt ikke. Vi har.


 

Ekspansjon i nye markeder og vertikaler


Her vil vi hjelpe Dere med følgende:

- Definering av interne styrker og ressurser

- Analyser av markeder og konkurranseforhold

- Strategier for markedspenetrasjon og vekst


Men viktigst av alt:

- Relevant erfaring for å gjennomføre dette!
Analyser: Salg, kunde, marked, pris, situasjon


1.  Kunnskap er makt.


2. Kunnskap er makt.


og sist men ikke minst:

3. Kunnskap er makt!


Eller som Robert Boyce sa:

"Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied."